Özel Sigortalar

 • ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • AIG SİGORTA A.Ş.
 • ALLİANZ A.Ş.
 • ALLİANZ SİGORTA A.Ş.
 • AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ SAĞLIK SİGORTALARI MÜDÜRLÜĞÜ
 •  
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA 
 • AXA A.Ş.
 • AXA SİGORTA A.Ş.
 • BENEFİT GLOBAL
 • BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.
 • DOGA SİGORTA A.Ş.
 • ERGO A.Ş
 • ERGO SİGORTA A.Ş 
 • ETHİCA SİGORTA 
 • EUREKO SİGORTA A.Ş.
 •  
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
 • GÜNEŞ A.Ş.
 • GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
 • HALK HAYAT ve EMEKLİLİK A.S
 • HALK SİGORTA A.Ş. 
 • HDI FERDİ KAZA VE ACİL YARDIM SİGORTASI(PROMED) 
 • İNTER PARTNER ASSİSTANCE A.Ş 
 • NAR SAĞLIK HİZMETLERİ 
 • RAY SİGORTA A.Ş. 
 • SOMPO JAPAN SİGORTA 
 • TBMM
 • TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ANKARA 
 • UNİCO SİGORTA 
 • YAPI KREDİ SİGORTA
 • ZİRAAT VE HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI 
 • ZURICH SİGORTA A.Ş. CHECK-UP

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları(TSS)

Aşağıda detay belirtilen üyelik programına dahil sigortalar anlaşmalı olduğumuz oranlar dahilinde kurumumuzdan hizmet alıp harcamalarını kendileri öderler.

 • ANADOLU SİGORTA TSS
 • AXA SİGORTA A.Ş.
 • DOĞA SİGORTA
 • ERGO SİGORTA
 • ETHİCA SİGORTA
 • GÜNEŞ SİGORTA
 • HALK SİGORTA
 • MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
 • NİPPON SİGORTA
 • RAY SİGORTA
 • SOMPO JAPAN SİGORTA
 • UNİCO SİGORTA
 • ZİRAAT SİGORTA A.Ş.